HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
極之嚴重及恐怖😱😱😭😭
有醫護同事爆料話不同醫院有十幾個police case係星期日比警察捉左,其中有個十幾歲懷疑比警察打到脊髓壓迫,仲有十幾個人被打同屈到多處骨折,警察話唔比通知任何人,包括屋企人,

話通知左會妨礙司法公正。所以佢地連律師都唔比見,係因為除左爆眼少女之外,驚仲有其他更多受嚴重傷害的示威者比人發現,所以如果有市民懷疑家人比警察捉左,而又同佢失去聯絡,

請去各區醫院查詢,由其好大機會分流去左羅湖新屋嶺拘留所附近醫院。其中有警察要求唔好派飯比示威者,又要求做任何檢查或治療都要睇住過程,完全違反人道原則同病人私隱,請廣傳!
已fact check


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1345048545619168&id=317007248423308

Good0Bad1
2019/08/13, 7:00:37 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆