HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
628 , 就係應該郁手嘅時候喇。
黃偉民易經講堂
大阪峰會G20鴻門宴
習近平吹大雞
反送中
香港人訴求五大皆空
香港變天靠大阪
季氏篇第十六
20190625

https://www.youtube.com/watch?v=chV2RPbZiDE

44:45
好啦, 如果我哋用身體講呢支爻 628, 呢支爻係乜嘢呀 ?
用番身體嘅關節嚟講 , 佢係第二爻 ,九二。
九二 呢支爻係乜嘢呀 ? 膝頭哥關節囉 , 膝頭哥關節應該動爻喺呢個位, 應動而唔動, 哦 ,咁你將來都唔使旨意走得郁喇,唔使行路喇。 成世都唔行路, 你個膝頭哥廢咗㗎喇 , 唔使行呀。

應該郁手嘅時候 ,628 , 就係應該郁手嘅時候喇。
Good0Bad0
2019/06/26, 5:42:21 下午
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆