HKGalden站務臺
發表文章發起投票回覆
本年度 6-13 開放註冊
本年度 6-13 開放註冊直至2019-06-13 23:59

ISP EMAIL 限制暫時解除

同時支持示威者

本站仍會以所有人的私隱為主 ,希望所有有關示威者既相片打上格仔。並不會提供任何資料供本站管理員以外
Good2Bad1
2019/06/13, 12:36:54 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 20 個回覆
目前有零個新會員
#12019/06/13, 9:00:31 上午
引用快速引用
#22019/06/13, 11:30:58 中午
引用快速引用
#32019/06/13, 12:15:27 中午
引用快速引用
你保住原有會員先啦,debug de 到一鑊泡,啲人走鳩晒
#42019/06/13, 12:30:36 下午
引用快速引用
連登俾中共港中滲透曬,過黎墳登都未嘗唔係好事。
話晒冇人估到會係墳場商討反共大計
#52019/06/13, 12:52:28 下午
引用快速引用
仲有人記得膠登?
#62019/06/13, 1:11:56 下午
引用快速引用
我:搞掂個網先啦!
燒nimda:關你Q事咩!?啊近!你同我Benned佢Acc.
#72019/06/13, 1:40:09 下午
引用快速引用
#82019/06/13, 7:44:27 晚上
引用快速引用
目前有零個新會員

依家有幾多個?
#92019/06/13, 9:28:35 晚上
引用快速引用
目前有零個新會員

依家有幾多個?


20014

https://www.hkgalden.com/member/profile/20014
#102019/06/14, 11:14:37 上午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆