HKGalden吹水臺
發表文章發起投票回覆
己經去信中國政府申請做香港財產充公執行人
工資, 每月一千便可, 只要為人民服務, 為國效力, 本直義不容遲
厘個位一定肥
PS 多隆抄X拜家果集
Good0Bad0
2019/05/16, 10:38:21 上午
引用快速引用
本貼文共有 4 個回覆
#12019/05/16, 11:18:35 上午
引用快速引用
慘啦, 大家都想搶我啲錢!

我要快啲攪移民先得啦

但美國領屎館話我仲要等五年先排到投資移民 , 除非有美國公司而家就請我過去打工 .

有無美國公司請廣告人才?
#22019/05/16, 11:04:33 晚上
引用快速引用
工資, 每月一千便可, 只要為人民服務, 為國效力, 本直義不容遲
厘個位一定肥
PS 多隆抄X拜家果集

條隊排到上黑龍江
#32019/05/17, 9:18:57 上午
引用快速引用
工資, 每月一千便可, 只要為人民服務, 為國效力, 本直義不容遲
厘個位一定肥
PS 多隆抄X拜家果集

條隊排到上黑龍江

哈爾濱週
#42019/05/17, 10:14:16 上午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆