HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
光頭頂重溫將會暫停更新,直至攪掂個 bot 亂局為止
如題
Good0Bad0
2019/05/01, 12:55:49 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 8 個回覆
樓上快走, 我頂住
一群gay圖殺緊埋黎
#12019/05/01, 1:01:37 凌晨
引用快速引用
樓上快走, 我頂住
一群gay圖殺緊埋黎

遲左
#22019/05/01, 1:02:28 凌晨
引用快速引用
Dklm 條洗版能。。。
#32019/05/01, 11:10:24 晚上
引用快速引用
樓上快走, 我頂住
一群gay圖殺緊埋黎

遲左

條舊貼嚇死人
#42019/05/01, 11:13:40 晚上
引用快速引用
痴撚線)
#52019/05/01, 11:21:00 晚上
引用快速引用
#62019/06/17, 11:23:15 晚上
引用快速引用
19今日係光頭頂又9up, 五年前聽佢老點開槍, 最後乜都冇得到
5年後條屎忽鬼又黎
#72019/06/17, 11:43:52 晚上
引用快速引用
#82019/06/20, 12:32:36 凌晨
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆