HKGalden吹水臺
發表文章發起投票回覆
琴晚係深水埗叫雞, 啪啪聲太大, 有警員以為開槍
封左棟樓......結果俾真槍手走黎左....
Good1Bad1
2019/04/13, 6:25:18 晚上
引用快速引用
本貼文共有 11 個回覆
其實你係M要隻雞做S,S攞條皮鞭打到你啪啪聲.
#12019/04/13, 7:54:05 晚上
引用快速引用
啪得嗰幾下
#22019/04/13, 7:59:04 晚上
引用快速引用
7/10
#32019/04/13, 9:15:54 晚上
引用快速引用
#42019/04/14, 5:34:14 下午
引用快速引用
近日啲 post 幾好笑
#52019/04/14, 5:34:49 下午
引用快速引用
近日啲 post 幾好笑

#62019/04/14, 10:58:17 晚上
引用快速引用
近日啲 post 幾好笑


真係好笑
#72019/04/14, 11:41:08 晚上
引用快速引用
近日啲 post 幾好笑


真係好笑

#82019/04/16, 3:36:44 凌晨
引用快速引用
拉左人, 可以大大力咁啪啪啪條女, 唔洗就住鳥
#92019/04/16, 4:04:33 下午
引用快速引用
近日啲 post 幾好笑


真係好笑

[/quote
#102019/04/16, 7:55:18 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆