HKGalden時事臺
發表文章發起投票回覆
陳浩天:修訂《逃犯條例》乃中國抗美戰略 香港誓成炮灰
日港共政府倉促地強推修訂《逃犯條例》,表面上看來是加強對香港的控制,企圖迫害追求自由的香港人,其實背後更涉及中美角力的國際政治,香港再一次淪為中國對抗文明世界的棋子和犧牲品。

美國國務院去年發表的《香港政策法報告書》中提及,林鄭於2017年拒絕引渡一名逃犯到美國,反而將其送到北京,原因是中國政府正對此人進行分別的刑事行動,故將其交給中國。

美國法院審理何志平的保釋申請時,辯方引用了上述個案(IAT HONG案)指港美之間有引渡協議,而控方則披露了該案案情,指逃犯為28歲澳門人,涉嫌聯同另外兩人入侵兩間美國律師樓的內聯網,偷取機密資料,再進而利用偷取得來的資訊進行交易,獲利數百萬美元,但港府最後拒絕引渡。

一旦修訂《逃犯條例》後,再出現和IAT HONG案同類型案件的話,港共政府即能冠冕堂皇指香港與中國有引渡協議,拒絕引渡逃犯到美國,而將逃犯轉交中國。

換言之,港美之間的引渡協議將對中國以至其盟友之間諜無效,香港變成為中國間諜的避難港,進一步與文明世界為敵。

兩名中國間諜分別於去年8月及今年1月在比利時和波蘭被捕並引渡到美國受審,而最轟動莫過於華為副董事長兼首席財務官孟晚舟去年12月於溫哥華轉機時被捕,加拿大亦應美國要求,啟動了引渡程序。中國隨即逮捕前加拿大外交官康明凱及其他加拿大公民作為人質,企圖要脅加拿大放人。

中國的報復行為昭然若揭,誓要照辦煮碗捕捉「敵對國家」公民,反制西方列強。今次修訂《逃犯條例》正正符合中國戰略需要,修例修訂後,不單香港人的人身安全懸於一線,所有路過香港、居於香港或在港工作的外國人,都隨時成為中國目標,變成下一個康明凱。

難怪美國總領事頻頻放話,以及美國商會都罕有地表態反對。

因此修訂《逃犯條例》對中國來說具有多重意義,除了加強對香港的控制,亦可以為中國間諜提供掩護,更使香港成為中國捕捉外國公民的陷阱,堪稱一石三鳥。

若果港共政府堅決硬推修訂,必然為香港帶來毀滅性的影響,屆時外資逃亡,外國旅客人數減少,外國學者藝術家不敢入境,惡果不計其數,而香港獨立關稅區以及《美國香港政策法》亦誓必面臨挑戰,香港百多年以來建立的政治、經濟、法治基石將毀於一旦。

不過港共政府一堆庸才對政治外交一竅不通,只懂盲信上頭指令,以為信中國得永生,被問及若取消《香港政策法》如何應對,波叔更豪言一句「WE CAN SURVIVE」,簡直貽笑大方。

香港人或者有幸一睹港共高官在電視上大耍失傳百多年的「義和拳」。


https://maddog.myradio.hk/2019/03/15/%E9%99%B3%E6%B5%A9%E5%A4%A9%EF%BC%9A%E4%BF%AE%E8%A8%82%E3%80%8A%E9%80%83%E7%8A%AF%E6%A2%9D%E4%BE%8B%E3%80%8B%E4%B9%83%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%8A%97%E7%BE%8E%E6%88%B0%E7%95%A5-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%AA%93/?fbclid=IwAR3cKS3xolye40tZOvGrpwyRwZVcXBkgOCj8jEG-8pO9DIg9oe8X6PMs0Ww
Good0Bad1
2019/03/15, 2:39:57 下午
引用快速引用
本貼文共有 5 個回覆
#12019/03/15, 2:40:08 下午
引用快速引用
#22019/03/15, 2:40:11 下午
引用快速引用
#32019/03/15, 3:13:21 下午
引用快速引用
修「逃犯條例」根本就係變種抄襲美加引渡條例,想打後捉一啲在港西方政商人仕回中國受審做談判籌碼。

#42019/03/15, 3:54:01 下午
引用快速引用
陳浩天冇被支共及港共傀儡打沉, 非常好!!
#52019/03/15, 9:02:56 晚上
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆