HKGalden影視臺
發表文章發起投票回覆
終於睇左廁所台果套聯動劇Elseworlds,蝙蝠俠失蹤、Batwoman登場、超人拎侍產假
見有聯動劇就睇下,之前無睇開##xm


快速換衫

好搞笑,DC宇宙有人唔識超人##xm
Good0Bad1
2018/12/31, 10:23:10 晚上
引用快速引用
本貼文共有 6 個回覆

AMAZO有D似DOFP的哨兵機械人,可以吸引人地的能力
#12018/12/31, 10:24:26 晚上
引用快速引用

一箭收左皮
#22018/12/31, 10:25:26 晚上
引用快速引用Batwoman登場
#32018/12/31, 10:26:22 晚上
引用快速引用
蝙蝠俠唔知去左邊##xm


由表姐睇住Gotham先
#42018/12/31, 10:28:33 晚上
引用快速引用

電視版大超


心諗:一箭收佢皮咁之前搞咁多野做乜呢##xm
#52018/12/31, 10:30:43 晚上
引用快速引用

大超老婆有左,拎左好長侍產假,
守護世界和平呢個任務就交畀超女啦
#62018/12/31, 10:32:44 晚上
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆