HKGalden學術臺
發表文章發起投票回覆
coding 撚入一入黎,有野唔識想問
假如現在有十個數字: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J (由大至小排列)

當中某幾個數字既sum 等於 t, 要show 返出黎t有邊幾個數字組成

而家整緊Excel VBA,其實有無可能?

我寫到水蛇春咁長都未搞到,求教
Good0Bad0
2018/12/12, 4:56:15 下午
引用快速引用
本貼文共有 1 個回覆
#12018/12/13, 2:01:37 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆