HKGalden站務臺
發表文章發起投票回覆
係咪冇左起底
Good0Bad0
2018/12/09, 4:25:08 下午
引用快速引用
本貼文共有 4 個回覆
因為個起底個轉頁改咗係揀頁數,而唔係好似以前咁出曬咁多頁,所以啲舊app炒曬。

Btw以前個轉頁一直都有bug,一定要重寫。同埋改咗唔洗登入都有起底,同郊登一樣。
#12018/12/09, 4:49:31 下午
引用快速引用
3年前
#22018/12/09, 6:34:54 晚上
引用快速引用
因為個起底個轉頁改咗係揀頁數,而唔係好似以前咁出曬咁多頁,所以啲舊app炒曬。

Btw以前個轉頁一直都有bug,一定要重寫。同埋改咗唔洗登入都有起底,同郊登一樣。

睇落有啲柒...
#32018/12/09, 6:35:53 晚上
引用快速引用
去左邊my fd
#42019/03/09, 7:14:19 晚上
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆