HKGalden吹水臺
發表文章發起投票回覆
【最後治喪】膠登正式收皮治喪委員會
會員言:nimda創業未半,而中道崩殂。今天下四分,膠登疲弊,此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣,不懈於內;忠志之士,忘身於外者,蓋追高登之殊遇,欲報仇之於牙joe。誠宜開張聖聽,以光自由討論遺德,恢弘志士之氣;不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。內務府中,俱為一體,陟罰臧否,不宜異同。若有洗版炸版,及為無差別影印機,宜付有司,論其刑賞,以昭當初平明之治,不宜篇私,使內外異法也。

  ice、imagine、met匪、西車等,此皆笨實,志大才疏,是以青山簡拔以遺nimda。愚以為宮中之事,事無大小,悉以咨之,然後施行,必能裨補闕漏,有所廣益。將軍資深,性行淑均,曉暢軍事,試用於昔日,nimda稱之曰「能樣」,是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事,悉以咨之,必能使行陣和睦,優劣得所。唔做野,純公告,此nimda所以ON9也;親ICE,遠IT,此後膠登所以傾頹也。初創之時,每與會員論此事,未嘗不歎息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史;參軍,此悉貞良死節之臣也,願陛下親之信之,則膠登之隆,可計日而待也。
Good0Bad0
2018/12/05, 1:15:06 下午
引用快速引用
本貼文共有 14 個回覆
好文采!
#12018/12/05, 1:39:56 下午
引用快速引用
#22018/12/05, 1:57:20 下午
引用快速引用
#32018/12/05, 3:19:16 下午
引用快速引用
最大鑊係搞完forum死apps,冇apps就係潮流脫節。
#42018/12/05, 4:06:32 下午
引用快速引用
#52018/12/05, 5:39:44 下午
引用快速引用
#62018/12/06, 4:08:36 下午
引用快速引用
冇連登, 冇abc, 冇郊登, 零分重作
#72018/12/07, 12:16:36 凌晨
引用快速引用
好撚嬲
#82018/12/07, 12:58:36 凌晨
引用快速引用
好文
#92018/12/07, 1:29:14 凌晨
引用快速引用
返唔到嚟
#102018/12/07, 1:13:33 下午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆