HKGalden娛樂臺
發表文章發起投票回覆
美國德州又現硬核農場主:步槍狙殺100頭入侵野豬
美國德克薩斯州的許多農場因為野豬氾濫而苦不堪言,它們超強的繁殖習性和攻擊性每年都會給當地農場造成數百萬美元的損失。而最近又有一位德州硬核農場主,利用夜視儀加高倍鏡+射手步槍,在夜間成功擊殺了100頭野豬,比上次那位擊殺45只土狼的農場主還要生猛。

農場主再顯神威,狙殺100頭入侵野豬:
https://youtu.be/pr3fQyQndYo

同土狼一樣,野豬在美國德克薩斯州被認為是一種入侵物種,法律允許農場主在一年中的任何時間以任何手段或程序獵殺野豬。但由於傳統的捕獵方法在減少野豬種群方面效果不好,所以近年來,隨著夜視和熱成像儀性價比的提升,越來越多的農場主和獵人都開始使用新技術來幫助對抗入侵的野豬。
Good0Bad0
2018/11/23, 2:25:21 下午
引用快速引用
本貼文共有 10 個回覆
開頭睇。。咩硬核

諗諗下原來係Hardcore
#undefined2018/11/23, 2:28:42 下午
引用快速引用
一鍵留名
#undefined2018/11/23, 2:32:30 下午
引用快速引用
D鎗聲都嚇走好多啦,如果用埋消聲器會唔會更好?
#undefined2018/11/23, 2:32:30 下午
引用快速引用
開頭睇。。咩硬核

諗諗下原來係Hardcore

以為種核桃農場

垃圾OP自己都睇唔明
#undefined2018/11/23, 2:33:16 下午
引用快速引用
用熱成像消除了45只郊狼

美國德克薩斯州的一位農場主,利用夜視儀,高倍鏡和一把狙擊步槍,遠距離狙殺了45只入侵自己農場的土狼,並做成了一個十分鐘的狙殺集錦,一起來看看這位農場主的超神操作吧。
https://youtu.be/6YPS00lU7rQ
#undefined2018/11/23, 2:35:33 下午
引用快速引用
開頭睇。。咩硬核

諗諗下原來係Hardcore

以為種核桃農場

垃圾OP自己都睇唔明

屌!我都睇到一舊雲,乜鳩翻譯來,hardcore porn 點譯
#undefined2018/11/23, 2:48:14 下午
引用快速引用
開頭睇。。咩硬核

諗諗下原來係Hardcore

以為種核桃農場

垃圾OP自己都睇唔明

唔知呀,原文係咁我咪照POST囉,
無謂自己唔識又撲出黎扮中/英文專家啦
#undefined2018/11/23, 2:52:09 下午
引用快速引用
開頭睇。。咩硬核

諗諗下原來係Hardcore

以為種核桃農場

垃圾OP自己都睇唔明

屌!我都睇到一舊雲,乜鳩翻譯來,hardcore porn 點譯

有人話係打真軍
#undefined2018/11/23, 2:52:38 下午
引用快速引用
開頭睇。。咩硬核

諗諗下原來係Hardcore

以為種核桃農場

垃圾OP自己都睇唔明

屌!我都睇到一舊雲,乜鳩翻譯來,hardcore porn 點譯

有人話係打真軍

porn嘢嚟
#undefined2018/11/23, 2:55:29 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆