HKGalden科技臺
發表文章發起投票回覆
有d想買ATI卡
用緊970
RX 590又送三隻game,二千多就有
Good0Bad0
2018/11/20, 7:13:04 晚上
引用快速引用
本貼文共有 5 個回覆
一鍵留名
#undefined2018/11/20, 7:19:23 晚上
引用快速引用
1070 / 1080呢?
#undefined2018/11/20, 7:20:02 晚上
引用快速引用
ATi 個名都無用好耐。
#undefined2018/11/20, 7:34:23 晚上
引用快速引用
1070 / 1080呢?

1070起碼三千
#undefined2018/11/20, 7:48:06 晚上
引用快速引用
#null2019/01/09, 2:28:12 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆