HKGalden創意臺
發表文章發起投票回覆
如果香港嘅大專院校好似中學咁分Banding
Band 1頭:HKU、CUHK
Band 1中:HKUST
Band 1尾:/
Band 2頭:PolyU
Band 2中:HKBU、Lingnan U、CityU
Band 2尾:EDUhk
Band 3:樹仁、公開、恒大、珠海、能仁、明德、東華、明愛等等
Good1Bad1
2018/11/17, 9:28:59 晚上
引用快速引用
本貼文共有 3 個回覆
一鍵留名
#undefined2018/11/17, 9:34:01 晚上
引用快速引用
都係得個朵姐
#undefined2018/11/17, 9:39:44 晚上
引用快速引用
IVE League: Band 1 頭
CityU: band 1中
其他band 3
#undefined2018/11/17, 11:04:00 晚上
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆