HKGalden創意臺
發表文章發起投票回覆
控制的錯覺:生活中常按的無用按鈕
控制的錯覺:生活中常按的無用按鈕[/size=5]
2018年9月6日 by Tan Ha Lam世界上有幾個關於按鈕的迷思:[/size=4]

一、為了行人交通燈趕快由紅色轉成綠色,不斷按控制器,有時甚至連方便視障人過馬路的電子行人過路發聲裝置也按,卻不見得可以更快轉成綠燈。

二、一進電梯一直按「關門」按鈕,也不見得門有趕緊關上,像等電梯時一直按掣,希望令電梯快點到達一樣徒勞無功。

三、調校酒店或辦公室的冷氣機,不管調高調低,氣溫都不似有甚麼變化。

按下按鈕可以聽到聲音,或看到指示燈亮起,但卻不會有所想要的效果,有時它們會被稱為「安慰劑按鈕」—— 按了心安,但無實效。不過,與安慰劑一樣,這些按鈕依然可以達到其他間接目的。哈佛大學心理學家 Ellen Langer 開創了「控制的錯覺(illusion of control)」的概念,她指出:「它們確實有心理影響,採取一些行動可以令人感覺自己可以控制情況,感覺良好,不僅是被動的旁觀者,有事能做,通常比甚麼都不做要好。」

交通燈控制器[/size=4]

紐約市運輸部的發言人曾證實:紐約市有 1,000 個行人交通燈,大約只有 100 個的按鈕有實際作用。「紐約時報」2004 年亦曾透露,紐約的大多數這些按鈕都不起作用。

事實上,現已出現更先進的系統,例如自動燈或者交通感應器,不用按按鈕也可加快交通燈換色速度,但實際按鈕仍得以保留下來。像倫敦仍有 6,000 個交通燈,按下按鈕可以令「等待」指示燈亮起。這並不等於會加快轉為綠燈,但就可以令人耐心等待,先看清路面情況。

倫敦交通部網絡管理總監 Glynn Barton 表示:「確實有一些十字路口可以自動啟動綠燈,但我們仍然要求人們按下按鈕,因為這樣可以發揮無障礙的功能。」這些功能,例如可聽見的交通信號,能幫助有視力障礙的人過馬路,並且只有在按下按鈕時才會啟動。

電梯關門按鈕[/size=4]

那麼,按電梯裡的「關門掣」是否確實有用呢?在美國,那幾乎都是沒有作用的。美國升降機公司 National Elevator Industry 的副總裁 Kevin Brinkman 指:「簡而言之,公眾乘坐升降機,無法使用該按鈕更快地關門。」原由是 1990 年的美國殘疾人士法案:「這項法例要求電梯門保持打開的時間要夠長,以便殘疾人士或行動不便的人,例如使用拐杖或輪椅,可以安全地進入升降機。」因此除非曾調整時間,否則按此按鈕將不起作用。

冷氣恆溫[/size=4]

酒店房間的恆溫器限制了用戶可用的溫度範圍,從而降低能源成本。美國採暖、製冷與空調工程師學會(ASHRAE)的機械工程師 Robert Bean 指出,這種做法不僅限於酒店,皆因恆溫器可以提供「安慰劑功能」:「研究表明,當人們覺得自己可以控制其空間的溫度時,一些人能夠忍受較高程度的不適。」但他指出,完全控制,並不一定等於更舒適,特別在沒有控制其他指標的情況下。

Langer 說:「即使它沒有帶來效果,但它幾乎沒有成本。」但她認為如果人們把它稱為「安慰劑按鈕」,就好像在嘲諷按掣的人很愚蠢,白白按了沒有功能的按鈕,或是覺得按鈕沒有絲毫用處。她補充:「至少達到服務心理的目的,有時更確實會產生一些影響。」

原文:
http://www.cup.com.hk/2018/09/06/placebo-buttons/
Good0Bad0
2018/11/04, 4:07:27 下午
引用快速引用
本貼文共有 4 個回覆
搭lift通常係見啲人不停㩒個等lift掣。。

有時都諗:班人係唔係覺得㩒左個掣,部lift會快啲,然後就會諗起逃學威龍3,搭lift嗰段。。。
#undefined2018/11/04, 4:11:43 下午
引用快速引用
搭lift通常係見啲人不停㩒個等lift掣。。

有時都諗:班人係唔係覺得㩒左個掣,部lift會快啲,然後就會諗起逃學威龍3,搭lift嗰段。。。

#undefined2018/11/04, 4:30:49 下午
引用快速引用
一鍵留名
#undefined2018/11/04, 4:43:13 下午
引用快速引用
唔怪得酒店校極都咁熱
#undefined2018/11/17, 4:04:40 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆