HKGalden吹水臺
發表文章發起投票
工作的決擇
轉唔轉工好?

1. 掃把位(現職)
工作量ok, 簡單但好多濕碎嘢(個人多甩溜),要返通宵...
同同事關係都ok, 八個人入面有兩個唔多鐘意我
前途幾難有得升,但曝光度多啲
返工廿分鐘車程
返五放二,放勞工假,十日大假

2. 做返(低兩級)
人工多4000
返工遠咗
工作更簡單,冇通宵返
前途要讀書先冇得升,曝光度都有但唔會夠而家多
都係返五放二,但放銀行假,十五日大假

你係我會點揀。。。
Good0Bad2
2018/10/25, 7:17:55 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票