HKGalden感情臺
發表文章發起投票
女朋友遲左好撚耐 抵唔抵屌
本身約左3點 而佢都話已經ready好幾時都出得
結果依家4點半仲係人影都冇隻
打比佢問佢喺邊 又話唔知點講比我知
好想屌鳩佢但又好似好衰咁
Good0Bad2
2018/10/22, 4:29:03 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票