HKGalden動漫臺
發表文章發起投票
【全新一季《#暗殺教室》!殺老師又嚟啦!】
https://www.facebook.com/ViuTV.hk/videos/1928260913922929/


呢班學生真係要好好耍調教,
如果唔係,點可以搵返自信,暗殺到呢位外星老師救地球?
今晚!殺老師再次空降!

#道地蜂蜜綠茶
Good2Bad0
2018/10/13, 6:09:00 晚上
本貼文共有 12 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
老母發癲配得幾好
#12018/12/08, 11:33:30 晚上
引用快速引用
【當外星最強兵器要見你家長…】
殺老師唔驚學生想殺死佢,
但係唔知會唔會驚佢哋嘅怪獸家長,
然後心諗:「不如一槍打死我」呢?

#暗殺教室2 #道地蜂蜜綠茶
#22018/12/09, 2:37:48 下午
引用快速引用
【學園祭大戰!E班窮L套餐 大戰 貴族豪華宴!🌟🌟】
搞學園祭,如果要用低筆直搞得有聲有色真係好高難度,
又要威又無銀,殺老師有乜計救救呢班小窮L?

#暗殺教室2
#道地蜂蜜綠茶
#32018/12/15, 6:40:50 晚上
引用快速引用
【中學就要考大學題目算係咩喎…】
換走殺老師,換嚟地獄填鴨式老師教學,
中學就要讀大學教材好辛苦?
唔算啦,我哋香港小學雞已經讀大學英文中文數學啦…😰

#暗殺教室2 #道地蜂蜜綠茶
#42018/12/23, 2:50:56 下午
引用快速引用
【今次唔止要殺老師,仲要殺校?】
呢間有咁多回憶嘅校舍,一句說話就要拆就拆?
好多嘢拆咗都返唔到轉頭,你問我哋香港人就最有經驗啦!

#暗殺教室2 #道地蜂蜜綠茶
#52018/12/30, 8:09:25 晚上
引用快速引用
【考試啫…唔重要嘅…】
考試季節,殺老師竟然話要搞話劇🤷‍♂,
全班一齊演出?被教育成考試機器嘅學生,
可能得啖秧,然後再次投入喺補充練習PAST PAPER之中呀…

#暗殺教室2 #道地蜂蜜綠茶
---
#62019/01/06, 1:04:42 凌晨
引用快速引用
【邊個搵殺老師尋仇咁大膽😰】
新同學突然出現,仲話要殺死殺老師報仇,
究竟有咩深仇大狠,又,會唔會順便殺得到佢,拯救地球?

#暗殺教室2 ##道地蜂蜜綠茶
#72019/01/13, 1:00:06 凌晨
引用快速引用
【每個人都有過去,殺老師都唔例外】
步入最後倒數,殺老師大爆自己過去,
原來佢並唔係教書,而係一個殺手?
咁要殺一個殺手救地球,咪即係難度再次升級?

#暗殺教室2
#82019/01/27, 2:44:28 下午
引用快速引用
【畀你會揀紅色定藍色?】
呢位老師同學生建立咗深厚友情後,
竟然畀佢定揀武器暗殺自己,
紅色就想殺佢🔴,藍色就係當練習🔵,你會揀咩色呢?

#暗殺教室2
#92019/02/09, 6:14:20 晚上
引用快速引用
【渚 VS 業!一邊要救老師!一邊要殺老師!😵】
兩大殺手對戰!決定地球命運!
邊個贏就可以話事,殺唔殺老師呢個外星人好?
個人情感緊要,定係全人類命運緊要呢?

#暗殺教室2 #道地蜂蜜綠茶
#102019/02/17, 12:34:55 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票