HKGalden玩具臺
發表文章發起投票回覆
[LEGO]套套Lego都買正版
Good2Bad3
2018/10/13, 3:26:51 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 13 個回覆
配件實境都好醜樣
#undefined2018/10/13, 3:50:11 凌晨
引用快速引用
#undefined2018/10/13, 4:13:39 凌晨
引用快速引用
想砌套 英法聯軍攻佔大沽口情景


#undefined2018/10/16, 10:24:07 上午
引用快速引用
未見過咁柒嘅LEGO
留返俾支那人買飽佢
#undefined2018/10/16, 10:30:12 上午
引用快速引用
想砌套 英法聯軍攻佔大沽口情景自己去買件砌人仔
#undefined2018/10/16, 10:30:59 上午
引用快速引用
配件實境都好醜樣

鬼佬唔係咁諗
#undefined2018/10/16, 11:05:04 上午
引用快速引用
自己去買件砌人仔

一直好想砌以下啲香港歷史情景, 人仔都叫搵, 但情景比較花時間, 顏色, 配件大細, 好難揀


1856年10月8日, 香港籍商船 亞羅號事件(The Arrow Incident)


前英國首相戴卓爾夫人(左二)訪港, 背景屋邨萬國旗


安妮公主(中)訪港, 隔離啲細路玩韆鞦


1975年女皇訪港, 蒞臨摩士公園泳池與一眾小朋友交談
#undefined2018/10/16, 12:40:01 下午
引用快速引用


原來舊時親民show係咁親民.
#undefined2018/10/16, 12:52:12 下午
引用快速引用
#undefined2018/10/16, 12:57:49 下午
引用快速引用

一直好想砌以下啲香港歷史情景, 人仔都叫搵, 但情景比較花時間, 顏色, 配件大細, 好難揀前英國首相戴卓爾夫人(左二)訪港, 背景屋邨萬國旗


安妮公主(中)訪港, 隔離啲細路玩韆鞦


兩張都有廖本懷。1975年女皇訪港, 蒞臨摩士公園泳池與一眾小朋友交談

認到麥理浩同姖達。
#undefined2018/10/16, 1:43:10 下午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆