HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
10月1日起重啟內務制度?
記名民意調查 請自行回覆意見
若多數會員贊成
內務制度會於10月1日由第十七屆內務團隊重啟
註: 由於初時並未選出內務團隊 相關職能會由管理團隊代為負責 直至選出內務長為止
Good0Bad11
2018/09/30, 2:32:00 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 35 個回覆
btw若重選內務團隊 係咪改以記名投票形式進行好啲...
#undefined2018/09/30, 2:36:13 凌晨
引用快速引用
#undefined2018/09/30, 3:16:45 凌晨
引用快速引用
btw若重選內務團隊 係咪改以記名投票形式進行好啲...

可以記名就最好啦
#undefined2018/09/30, 3:29:39 凌晨
引用快速引用
admin公佈先信未摺得囉
#undefined2018/09/30, 3:34:48 凌晨
引用快速引用
搞臭呢度仆街啦
#undefined2018/09/30, 4:46:44 凌晨
引用快速引用
收皮啦
#undefined2018/09/30, 7:22:28 早上
引用快速引用
ok
#undefined2018/09/30, 8:14:08 早上
引用快速引用
btw若重選內務團隊 係咪改以記名投票形式進行好啲...

可以記名就最好啦

西環車房仝人
係你哋表忠嘅機會啦

「蜀將可在?」
#undefined2018/09/30, 10:22:11 上午
引用快速引用
做左新admin?
#undefined2018/09/30, 11:08:35 上午
引用快速引用
btw若重選內務團隊 係咪改以記名投票形式進行好啲...

#undefined2018/09/30, 11:33:44 中午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆