HKGalden吹水臺
發表文章發起投票
香港災後重建點解咁慢
成個禮拜啲樹個啲仲係到

成地都係葉,仲有啲打風吹落既嘢仲係

Good0Bad1
2018/09/24, 12:18:00 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票