HKGalden感情臺
發表文章發起投票回覆
星期日叫囡囡,點知經理話中秋,要加禎25%關稅...
算,豪比你, 拿去花吧
Good0Bad2
2018/09/23, 3:03:53 下午
引用快速引用
本貼文共有 9 個回覆
G SUM化
#undefined2018/09/23, 5:41:05 下午
引用快速引用
#undefined2018/09/23, 7:21:29 晚上
引用快速引用
算,豪比你, 拿去花吧

做雞架咋你 洗唔洗再bin一次提醒你呀
#undefined2018/09/23, 10:27:29 晚上
引用快速引用
你真係想洗哂cfu啲錢 你同啲pk的士佬有咩分別
#undefined2018/09/23, 10:31:05 晚上
引用快速引用
#null2019/02/08, 2:02:04 凌晨
引用快速引用
#null2019/02/08, 2:02:10 凌晨
引用快速引用
Haha
#null2019/04/05, 1:16:31 凌晨
引用快速引用
#null2019/04/11, 12:01:39 凌晨
引用快速引用
#null2019/04/19, 11:05:50 晚上
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆