HKGalden音樂臺
發表文章發起投票回覆
原來安倍可以使我堅壯使我堅強
假使敢特朗普 假使希拉莉唱 我也會笑容漂亮~
Good0Bad1
2018/09/20, 7:01:04 晚上
引用快速引用
本貼文共有 8 個回覆
一鍵留名
#undefined2018/09/20, 7:53:02 晚上
引用快速引用
呢位弟兄邊個教會?
#undefined2018/09/20, 9:05:02 晚上
引用快速引用
呢位弟兄邊個教會?

明明ARM音
#undefined2018/09/20, 10:54:34 晚上
引用快速引用
假使敢特朗普 假使希拉莉唱 我也會笑容漂亮~


希拉莉唱唔岩音

假使金仔地唱 我也會笑容漂亮
#undefined2018/09/21, 1:57:11 下午
引用快速引用
乜嘢係「敢特朗普」同埋「地唱」?
#undefined2018/09/22, 11:30:57 晚上
引用快速引用
#null2019/02/08, 2:02:30 凌晨
引用快速引用
Haha
#null2019/04/05, 1:16:34 凌晨
引用快速引用
#null2019/04/11, 12:01:42 凌晨
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆