HKGalden動漫臺
發表文章發起投票
明明都係熱血籃球動漫 做咩要屌呀
話說有個現充同事睇完黑子
就過嚟問的仲有無咩熱血運動類動漫推介
對話如下
同事
:呀手呀 仲有無咩熱血既推介下呀
: 你想睇咩類形呀?
:呀。。。 最好仲係籃球既動漫啦,唔好咁科幻就得
:哦 咁蘿球社囉
:ok 唔該曬呀呀手
跟手佢一search完之後就大大聲咁講左一句屌 出黎就行開左
明明都係籃球動漫 做咩要屌呀
Good0Bad0
2018/09/20, 10:20:12 上午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票