HKGalden音樂臺
發表文章發起投票
好心好報
落力護國好 應該有好報
愛國又愛香港日日同步
朝早啲報紙檔 已賣哂收爐
文化大報 佢報導完全真實
公正嘅日報 方針堅持到
鬧柒特朗普 狂人上腦
大灣區香港忠實報導

佢最好 人人睇都叫好 
刨完應該放好 刨完我仲會封膠套
從來沒有愛國愛黨嗰啲算鳩數
收起把刀 差人唔覺 但係又劈到
好 買錯生果透爐 純藍絲帶最好
個個繼續去登廣告
名人講嘢 我信
你會睇大公報
好人 會讚頌文匯報


https://www.facebook.com/officialchapmanto/videos/316476419114353/
Good1Bad2
2018/09/15, 12:05:27 中午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票