HKGalden體育臺
發表文章發起投票
爆相爆片 : 添加激素作怪 市民連開10隻雙黃蛋
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20180911/20496910

2018年09月11日

爆相爆片 :
添加激素作怪 市民連開10隻雙黃蛋


有巿民打6隻雞蛋,當中有5隻雙黃。


鍾意食月餅嘅人就話越多黃越好,但係對於「雙黃」雞蛋,雖然唔係未見過,但巿民始終覺得有啲怪唔敢食。梁先生嘅媽媽上個星期一喺上水石湖墟巿政大廈街巿一間糧油雜貨舖,用23蚊買咗15隻雞蛋。

返屋企打5隻蛋出嚟都係雙黃,佢哋炒咗嚟食,之後佢哋再打多6隻,結果有5隻係雙黃,其餘嗰1隻就正常單黃。佢哋發現嗰批產地嚟自中國嘅雞蛋之中,外形比較瘦長嘅就係雙黃,雙黃每隻黃比單黃嘅細,佢哋擔心有問題就唔敢再食。專家:高溫煮後放心食用

小記就呢件事請教香港專業教育學院(柴灣)應用科學系高級講師方麗影博士,佢話雙黃雞蛋唔係有問題雞蛋,估計由於雞農喺飼養過程中,喺飼料加咗有催熟作用嘅荷爾蒙,即係所謂嘅激素,成份其實係蛋白質,令母雞增加排卵,以致有雙黃出現,同母雞身體機能或者基因改造冇關。

方博士補充,雙蛋黃所含嘅維他命B群比單黃高,但同時亦含較高膽固醇及卵磷脂;但巿民唔使擔心雙黃蛋仍存有雞嘅雌激素,因為激素喺高溫煮過後會失去活性,可以放心食用。


上一則
上一則
爆相爆片 : 中環去灣仔索$280  的士劏客 行家追截圍剿
Good0Bad2
2018/09/11, 6:14:46 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票