HKGalden旅遊臺
發表文章發起投票回覆
琴日去咗坪洲!
同仔仔! 無圖!
食咗蝦多士行咗山
走之前食咗個茶果
Good0Bad1
2018/09/09, 12:27:44 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 16 個回覆
蝦多士有冇圖
#undefined2018/09/09, 12:28:25 凌晨
引用快速引用
好玩?
#undefined2018/09/09, 12:28:46 凌晨
引用快速引用
我未去過 一路都想去
#undefined2018/09/09, 12:28:53 凌晨
引用快速引用
反而早兩個星期同仔仔去左南丫島
#undefined2018/09/09, 12:29:19 凌晨
引用快速引用
蝦多士有冇圖

無! 不過食得出係新鮮蝦
間嘢叫做祺森冰室
#undefined2018/09/09, 12:30:15 凌晨
引用快速引用
有冇做愛
#undefined2018/09/09, 12:30:58 凌晨
引用快速引用
反而早兩個星期同仔仔去左南丫島

坪洲唔錯,冇乜人
#undefined2018/09/09, 12:31:27 凌晨
引用快速引用
有冇做愛

我唔會答呢啲問題
#undefined2018/09/09, 12:31:47 凌晨
引用快速引用
建議唔需要一早去, 成個坪洲應該三個鐘內可以玩得曬
#undefined2018/09/09, 12:33:37 凌晨
引用快速引用
件多士貴野(個價錢
#undefined2018/09/09, 12:50:46 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆