HKGalden創意臺
發表文章發起投票
我應該都算係一個靚仔
雖然冇聽過有人話我靚仔
但我知佢地只係拍醜唔講我知
如果唔係我點會有拖拍

你問我答
Good0Bad4
2018/09/04, 11:10:43 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票