HKGalden娛樂臺
發表文章發起投票回覆
睇咗延禧攻略咁多集暫時最鍾意都係高貴妃
我覺得高貴妃唔係壞人 就算係壞人都只係火箭兵團式壞人
而且我覺得 成套戲入面佢套衫最靚
Good0Bad5
2018/08/24, 4:07:11 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 6 個回覆
覺得佢係壞人嘅嗰啲人根本戇鳩
其他妃嬪都偽善到出汁 只有高貴妃真性情

http://m.marieclaire.com.hk/articles/7716/yan-xi-gong-lue-gao-gui-fei-jian-dao-chu-mian-fan-zhong-zeng-3dian-hua-ni-zhi-ta-qi
#undefined2018/08/24, 4:11:29 凌晨
引用快速引用
一鍵留名
#undefined2018/08/24, 9:35:23 上午
引用快速引用
Stoppable.[right][#888888]Powered by Kurumi[/#888888][/right]
#undefined2018/08/25, 9:24:03 晚上
引用快速引用
一鍵留名
#null2019/02/12, 9:26:53 晚上
引用快速引用
#null2019/02/26, 11:26:16 晚上
引用快速引用
#null2019/03/27, 10:39:45 上午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆