HKGalden音樂臺
發表文章發起投票
[結他新手] 她說---林俊傑
低音好多好多
同埋結他因為自學 所以彈得唔係咁好
又因為彈結他 所以分哂心 走左好多音
純粹開心share
https://soundcloud.com/galden_opinion/xm5rjvwz1dit
Good1Bad2
2018/08/22, 3:20:21 下午
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票