HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
金管局會否拿香港外匯儲備頂人民幣?/ 中國敗於貿戰的結果 | 細說中南海 (第二節) 8月19日
金管局會否拿香港外匯儲備頂人民幣?/ 中國敗於貿戰的結果 | 細說中南海 (第二節) 8月19日

https://m.youtube.com/watch?v=LbDuANz9EyQ
Good1Bad1
2018/08/21, 4:13:09 下午
引用快速引用
本貼文共有 5 個回覆
中國唔係大把錢咩??
退休金... 有幾千億喎
#undefined2018/08/21, 4:50:48 下午
引用快速引用
中國唔係大把錢咩??
退休金... 有幾千億喎

幾萬億呀cfu
#undefined2018/08/21, 5:39:22 下午
引用快速引用
中國唔係大把錢咩??
退休金... 有幾千億喎

幾萬億呀cfu

一早倒晒落咸水海
#undefined2018/08/21, 5:44:16 下午
引用快速引用
中國唔係大把錢咩??
退休金... 有幾千億喎

幾萬億呀cfu

一早倒晒落咸水海

成日都話養老金入市 , 入左 10 次都有 , 次次入完市升得半日就倒跌

#undefined2018/08/21, 5:52:19 下午
引用快速引用
#null2019/02/06, 4:29:43 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆