HKGalden財經臺
發表文章發起投票
脫歐派推手投資公司早係愛爾蘭開分公司 脫歐後繼續吸歐盟內資金
都柏林 – 脫歐派推手議員李斯莫,近被蘇格蘭踢爆,主要投資公司,已經落戶愛爾蘭,所以可以無有怕推動硬脫歐。

媒體踢爆,李斯莫有分做partner 嘅投資公司,已經係愛爾蘭設立基金,等係歐盟境內投資人可以繼續投資。

唔少反脫歐自民黨或者蘇民黨議員都表示,怪唔得李斯莫咁放心脫歐,明知會無就業機會,經濟會PK,因為自己做好準備。

而蘇格蘭媒體則表示,多名蘇格蘭保守黨議員都有份呢間投資公司,而有關成員經常表示脫歐對經濟有著數。

https://gaus.ee/2018/08/brexit-mogg-invest-eire/
Good0Bad1
2018/08/19, 6:05:33 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票