HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
脫歐派推手投資公司早係愛爾蘭開分公司 脫歐後繼續吸歐盟內資金
都柏林 – 脫歐派推手議員李斯莫,近被蘇格蘭踢爆,主要投資公司,已經落戶愛爾蘭,所以可以無有怕推動硬脫歐。

媒體踢爆,李斯莫有分做partner 嘅投資公司,已經係愛爾蘭設立基金,等係歐盟境內投資人可以繼續投資。

唔少反脫歐自民黨或者蘇民黨議員都表示,怪唔得李斯莫咁放心脫歐,明知會無就業機會,經濟會PK,因為自己做好準備。

而蘇格蘭媒體則表示,多名蘇格蘭保守黨議員都有份呢間投資公司,而有關成員經常表示脫歐對經濟有著數。

https://gaus.ee/2018/08/brexit-mogg-invest-eire/
Good0Bad1
2018/08/19, 6:05:33 晚上
引用快速引用
本貼文共有 8 個回覆
#undefined2018/08/19, 6:05:38 晚上
引用快速引用
一鍵留名
#undefined2018/08/19, 6:06:04 晚上
引用快速引用
一鍵留名
#undefined2018/08/19, 6:06:36 晚上
引用快速引用
脫歐成功 但格仔裙分離
#undefined2018/08/19, 6:23:20 晚上
引用快速引用
#undefined2018/08/19, 6:23:32 晚上
引用快速引用
有錢佬點都贏,不意外。
#undefined2018/08/19, 6:36:36 晚上
引用快速引用
聰明
合情合理合法
#undefined2018/08/20, 1:55:30 凌晨
引用快速引用
#null2019/03/11, 1:12:29 下午
引用快速引用
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆