HKGalden學術臺
發表文章發起投票回覆
香港話入面人嘅量詞係咪世界最多
可以用位、個、件、條同埋隻
仲有無
Good0Bad1
2018/08/18, 9:11:11 晚上
引用快速引用
本貼文共有 28 個回覆
#undefined2018/08/18, 9:11:48 晚上
引用快速引用
#undefined2018/08/18, 9:13:20 晚上
引用快速引用
#undefined2018/08/18, 9:13:31 晚上
引用快速引用


大陸人
#undefined2018/08/18, 9:14:14 晚上
引用快速引用
#undefined2018/08/18, 9:16:43 晚上
引用快速引用


大陸人

二只手機
#undefined2018/08/18, 9:17:09 晚上
引用快速引用

pat
#undefined2018/08/18, 9:19:59 晚上
引用快速引用


#undefined2018/08/18, 9:20:41 晚上
引用快速引用
#undefined2018/08/18, 9:22:49 晚上
引用快速引用
一笪喇

一鴆味

幾兜友

一楷橙
#undefined2018/08/18, 9:23:47 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆