HKGalden感情臺
發表文章發起投票回覆
森居潺係咪走咗
好耐無見過佢
Good2Bad0
2018/08/17, 4:11:14 下午
引用快速引用
本貼文共有 54 個回覆
返咗連登
#undefined2018/08/17, 4:23:12 下午
引用快速引用
返咗連登

過左連登後行路快左食野開胃左人都開心左!
http://hkgalden.com/view/473962
#undefined2018/08/17, 4:28:03 下午
引用快速引用
返咗連登

過左連登後行路快左食野開胃左人都開心左!
http://hkgalden.com/view/473962

#undefined2018/08/17, 4:55:29 下午
引用快速引用
連登睇到
#undefined2018/08/17, 5:01:31 下午
引用快速引用
block咗
#undefined2018/08/17, 5:09:51 下午
引用快速引用
柒完又唔認
對住膠登仔就扮企硬扮惡唔認柒
對住連登仔就扮死狗認柒
#undefined2018/08/17, 5:30:14 下午
引用快速引用
柒完又唔認
對住膠登仔就扮企硬扮惡唔認柒
對住連登仔就扮死狗認柒

乜事
#undefined2018/08/17, 5:35:28 下午
引用快速引用
柒完又唔認
對住膠登仔就扮企硬扮惡唔認柒
對住連登仔就扮死狗認柒

乜事

上次書展佢喺三中商買書, 搭咗本中共柒書
之後俾人話佢幫襯三中商, 佢就話膠登仔針對佢
但同一時間連登一樣有人話佢, 佢就say 晒sorry
#undefined2018/08/17, 5:48:42 下午
引用快速引用
柒完又唔認
對住膠登仔就扮企硬扮惡唔認柒
對住連登仔就扮死狗認柒

乜事

上次書展佢喺三中商買書, 搭咗本中共柒書
之後俾人話佢幫襯三中商, 佢就話膠登仔針對佢
但同一時間連登一樣有人話佢, 佢就say 晒sorry

證明我無block錯件垃圾
仲要係買中共柒書
#undefined2018/08/17, 5:50:04 下午
引用快速引用
講到柒就諗起有次佢開post煮野食話全部食材產至日本,然後無啦啦凸左條挪威三文魚出黎,俾人講出黎仲要發爛渣
#undefined2018/08/17, 5:52:58 下午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆