HKGalden感情臺
發表文章發起投票
膠登仔真慘 想知消息要靠外地先得
想知西車點諗要去神駒嗰度聽
想知唉屎落咩決定要去tg谷睇
( 好似係, 戴返個頭盔先)[/size=2]
Good0Bad0
2018/08/03, 12:17:32 凌晨
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票