HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
事已至此,無謂再挖苦西車啦
當佢少不更事咪算
睇佢都唔係有惡意咁做

雖然我係和議第一人
但呢 D 水我唔想抽
Good0Bad3
2018/07/22, 4:44:14 下午
引用快速引用
本貼文共有 60 個回覆
#undefined2018/07/22, 4:45:15 下午
引用快速引用
又要和議,又可以估領光環
菜鳥一號竟成最後大贏家
#undefined2018/07/22, 4:45:39 下午
引用快速引用
係鴨絲第一個抽啫
#undefined2018/07/22, 4:46:16 下午
引用快速引用
高級抽水

#undefined2018/07/22, 4:47:07 下午
引用快速引用
乾啦乾啦
#undefined2018/07/22, 4:47:24 下午
引用快速引用
又要和議,又可以估領光環
菜鳥一號竟成最後大贏家

火撚滾太耐都會有攰嘅一日
#undefined2018/07/22, 4:47:33 下午
引用快速引用
本來以為年少輕狂
原來唔會用腦

利申 冇投佢內務長+支持掟佢
#undefined2018/07/22, 4:48:32 下午
引用快速引用
我覺得投佢果D人就係等依一日
#undefined2018/07/22, 4:49:43 下午
引用快速引用
我覺得投佢果D人就係等依一日

假日節目
#undefined2018/07/22, 4:50:15 下午
引用快速引用
我覺得投佢果D人就係等依一日

假日節目

登慶
#undefined2018/07/22, 4:50:41 下午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆