HKGalden學術臺
發表文章發起投票
一個人住,三餐出街食,垃圾費點計?
居住狀況: 一個人住

在家活動:

飲水(自己煲),訓覺,沖涼,上網,
柯尿 (柯屎在公司攪掂,唔會係屋企柯屎的),
唔會在家作任何煮食,一日三餐在街食

咁垃圾費點計?


http://hkgalden.com/view/43131
Good0Bad0
2018/07/21, 1:55:55 凌晨
本貼文共有 1 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
#12019/02/26, 3:48:08 下午
引用快速引用
發表文章發起投票