HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
點解中學生都可以做內務長
沒有年齡以及學歷限制嗎?
我覺得最少要中學畢業先囉
Good2Bad3
2018/07/13, 9:25:41 晚上
引用快速引用
本貼文共有 46 個回覆
文盲治登
#undefined2018/07/13, 9:26:56 晚上
引用快速引用
沒有年齡以及學歷限制嗎?
[#ff0000]我覺得最少要中學畢業先囉[/#ff0000]


乜你咁仆街
#undefined2018/07/13, 9:27:31 晚上
引用快速引用
沒有年齡以及學歷限制嗎?
[#ff0000]我覺得最少要中學畢業先囉[/#ff0000]


乜你咁仆街

講真
就算你話呢度冇人都好 不過假假地都有幾十人
係唔係應該要搵番個有咁上下水平嘅人領導我哋呀
#undefined2018/07/13, 9:28:51 晚上
引用快速引用
最少要中六啦...就算中學未畢業都得
不過真係最少要中六
#undefined2018/07/13, 9:30:47 晚上
引用快速引用
55ok
#undefined2018/07/13, 9:32:58 晚上
引用快速引用
其實毛澤東習近平有冇中學畢業
#undefined2018/07/13, 9:33:13 晚上
引用快速引用
其實毛澤東習近平有冇中學畢業

毛澤東當時係知識分子呀
#undefined2018/07/13, 9:34:06 晚上
引用快速引用
55ok

你係咪諗住在職進修...
#undefined2018/07/13, 9:34:33 晚上
引用快速引用
膠登有冇進修基金比內務長進修架....
#undefined2018/07/13, 9:36:43 晚上
引用快速引用
膠登有冇進修基金比內務長進修架....

捐錢制
#undefined2018/07/13, 10:29:33 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆