HKGalden財經臺
發表文章發起投票
金融風暴不是夢!!! [十一]
金融風暴不是夢 !!! http://hkgalden.com/view/17640
金融風暴不是夢!!! [二]http://hkgalden.com/view/55628
金融風暴不是夢!!! [三]http://hkgalden.com/view/143538
金融風暴不是夢!!! [四]http://hkgalden.com/view/213342
金融風暴不是夢!!! [五]http://hkgalden.com/view/246705
金融風暴不是夢!!! [六]http://hkgalden.com/view/292750
金融風暴不是夢!!! [七]http://hkgalden.com/view/334275
金融風暴不是夢!!! [八]http://hkgalden.com/view/375816
金融風暴不是夢!!! [九]http://hkgalden.com/view/432167
金融風暴不是夢!!! [十]http://hkgalden.com/view/463864

金融風暴不是夢!!! FB Page https://www.facebook.com/stormnotadream/
Good6Bad0
2018/07/11, 9:33:51 晚上
本貼文共有 37 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
睇77個菁姐好似輸好多咁係咁屌米帝
#212018/12/06, 4:30:32 下午
引用快速引用
睇77個菁姐好似輸好多咁係咁屌米帝


就算侵侵要立即打柒支那國
都阻唔到架啦
咪得個屌字
#222018/12/06, 5:29:28 下午
引用快速引用
煮重華為米
#232018/12/06, 5:45:41 下午
引用快速引用
用app 完全睇唔到新回覆
#242018/12/06, 6:06:39 晚上
引用快速引用
制裁埋你華為, 唔賣5G晶片俾你, 仲使停戰?
#252018/12/06, 10:25:55 晚上
引用快速引用
華為創辦人女兒孟晚舟加拿大被捕
https://news.mingpao.com/ins/%E5%85%A9%E5%B2%B8/article/20181206/s00004/1544054934753/%E8%8F%AF%E7%82%BA%E5%89%B5%E8%BE%A6%E4%BA%BA%E5%A5%B3%E5%85%92%E5%AD%9F%E6%99%9A%E8%88%9F%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E8%A2%AB%E6%8D%95

嘩真係估唔到咁快
好多人開晒香檳華為終於仆街喇 ! 本菜鳥當然同意啦

不過本菜鳥更開心既係,美中達成貿易協議既機會又大幅提高
點解咁講呢 ?
前文講到,習仔答應左侵侵個"框架" 協議,只差重要一步就係掃除國內反對勢力
本菜鳥係另一個 post 都講過,呢鋪侵習都極想達成協議,甚至美國可以借力量比中國鎮壓反對勢力
華為就係首要目標之一
而今次正正擊中中國人要害
班貪官無惡不作,壞事做盡,無非想將子女送去歐美享受人上人生活
今次唔拉任正非,係拉佢個女,侵習就比出一個清晰訊號: 擋我者亡,但唔係搞你本人,係搞你係歐美既仔女
咁真係嚇死寶寶囉
試問邊個貪官係英美澳加無仔女無資產 ? 依家大玩美中合作,邊個反對就死邊個

仲有一點好有趣,原來拉人已經係五日前既事,但咁大件事,中國政府無可能唔知
換言之中國政府幫手隱瞞左五日,到消息流出,先搵口交部做一個嘴砲式的 "譴責"
到底中國政府係咩立場 ?
#262018/12/07, 9:39:20 晚上
引用快速引用
華為創辦人女兒孟晚舟加拿大被捕
https://news.mingpao.com/ins/%E5%85%A9%E5%B2%B8/article/20181206/s00004/1544054934753/%E8%8F%AF%E7%82%BA%E5%89%B5%E8%BE%A6%E4%BA%BA%E5%A5%B3%E5%85%92%E5%AD%9F%E6%99%9A%E8%88%9F%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E8%A2%AB%E6%8D%95

嘩真係估唔到咁快
好多人開晒香檳華為終於仆街喇 ! 本菜鳥當然同意啦

不過本菜鳥更開心既係,美中達成貿易協議既機會又大幅提高
點解咁講呢 ?
前文講到,習仔答應左侵侵個"框架" 協議,只差重要一步就係掃除國內反對勢力
本菜鳥係另一個 post 都講過,呢鋪侵習都極想達成協議,甚至美國可以借力量比中國鎮壓反對勢力
華為就係首要目標之一
而今次正正擊中中國人要害
班貪官無惡不作,壞事做盡,無非想將子女送去歐美享受人上人生活
今次唔拉任正非,係拉佢個女,侵習就比出一個清晰訊號: 擋我者亡,但唔係搞你本人,係搞你係歐美既仔女
咁真係嚇死寶寶囉
試問邊個貪官係英美澳加無仔女無資產 ? 依家大玩美中合作,邊個反對就死邊個

仲有一點好有趣,原來拉人已經係五日前既事,但咁大件事,中國政府無可能唔知
換言之中國政府幫手隱瞞左五日,到消息流出,先搵口交部做一個嘴砲式的 "譴責"
到底中國政府係咩立場 ?

點解你肯定中國政府一定知?
#272018/12/07, 11:34:18 晚上
引用快速引用
華為創辦人女兒孟晚舟加拿大被捕
https://news.mingpao.com/ins/%E5%85%A9%E5%B2%B8/article/20181206/s00004/1544054934753/%E8%8F%AF%E7%82%BA%E5%89%B5%E8%BE%A6%E4%BA%BA%E5%A5%B3%E5%85%92%E5%AD%9F%E6%99%9A%E8%88%9F%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E8%A2%AB%E6%8D%95

嘩真係估唔到咁快
好多人開晒香檳華為終於仆街喇 ! 本菜鳥當然同意啦

不過本菜鳥更開心既係,美中達成貿易協議既機會又大幅提高
點解咁講呢 ?
前文講到,習仔答應左侵侵個"框架" 協議,只差重要一步就係掃除國內反對勢力
本菜鳥係另一個 post 都講過,呢鋪侵習都極想達成協議,甚至美國可以借力量比中國鎮壓反對勢力
華為就係首要目標之一
而今次正正擊中中國人要害
班貪官無惡不作,壞事做盡,無非想將子女送去歐美享受人上人生活
今次唔拉任正非,係拉佢個女,侵習就比出一個清晰訊號: 擋我者亡,但唔係搞你本人,係搞你係歐美既仔女
咁真係嚇死寶寶囉
試問邊個貪官係英美澳加無仔女無資產 ? 依家大玩美中合作,邊個反對就死邊個

仲有一點好有趣,原來拉人已經係五日前既事,但咁大件事,中國政府無可能唔知
換言之中國政府幫手隱瞞左五日,到消息流出,先搵口交部做一個嘴砲式的 "譴責"
到底中國政府係咩立場 ?

點解你肯定中國政府一定知?

可能得習近平知
#282018/12/08, 10:13:35 上午
引用快速引用
用app 完全睇唔到新回覆

原來miss咗幾日
#292018/12/08, 5:30:21 下午
引用快速引用
用app 完全睇唔到新回覆

原來miss咗幾日

不如開個新post, 我用網頁版, 個post直接消失左
#302018/12/08, 7:39:58 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第4
上一頁下一頁
發表文章發起投票