HKGalden財經臺
發表文章發起投票回覆
金融風暴不是夢!!! [十一]
金融風暴不是夢 !!! http://hkgalden.com/view/17640
金融風暴不是夢!!! [二]http://hkgalden.com/view/55628
金融風暴不是夢!!! [三]http://hkgalden.com/view/143538
金融風暴不是夢!!! [四]http://hkgalden.com/view/213342
金融風暴不是夢!!! [五]http://hkgalden.com/view/246705
金融風暴不是夢!!! [六]http://hkgalden.com/view/292750
金融風暴不是夢!!! [七]http://hkgalden.com/view/334275
金融風暴不是夢!!! [八]http://hkgalden.com/view/375816
金融風暴不是夢!!! [九]http://hkgalden.com/view/432167
金融風暴不是夢!!! [十]http://hkgalden.com/view/463864

金融風暴不是夢!!! FB Page https://www.facebook.com/stormnotadream/
Good6Bad0
2018/07/11, 9:33:51 晚上
引用快速引用
本貼文共有 477 個回覆
今日開新 post 又點可以唔講侵侵加碼 2000 億關稅呢
呢下支那真係驚到賴屎
因為一加埋呢 2000 億 (總共 2500 億)
已經超過支那出口去美國既貨值

如果靜態咁去睇,支那要維持現有既出口量
就會損失 (500x 25%) + (2000 x 10%) = 325 億美元/年
呢 325 億對於一個大量外債到期,加上外儲虧空既國家黎講,真係致命一擊

其實一個國家條數同主婦持家一樣,並無專家講到咁複雜
外儲 30000 億係一個硬底線,每年收入減少 325 億,可比作老公被減薪
首先出現既就會係非必要支出大減,甚至歸零

一帶一路 中國開始踩煞車減速
https://money.udn.com/money/story/5641/3230522

再頂唔順就要勒緊肚皮
在國家而言就代表減少貨物入口,減少對外消費
結果就係通漲
開始可能只係溫和上升 (因為仲有存貨撐住)
但係會越黎越嚴重

再下一步係債主臨門
到勒緊肚皮慳返既錢都唔夠還債,出現大量債務違約
國際信用破產,到時債主就會上黎幫你清盤,淋紅油寫大字
#undefined2018/07/11, 10:41:31 晚上
引用快速引用
今日開新 post 又點可以唔講侵侵加碼 2000 億關稅呢
呢下支那真係驚到賴屎
因為一加埋呢 2000 億 (總共 2500 億)
已經超過支那出口去美國既貨值

如果靜態咁去睇,支那要維持現有既出口量
就會損失 (500x 25%) + (2000 x 10%) = 325 億美元/年
呢 325 億對於一個大量外債到期,加上外儲虧空既國家黎講,真係致命一擊

其實一個國家條數同主婦持家一樣,並無專家講到咁複雜
外儲 30000 億係一個硬底線,每年收入減少 325 億,可比作老公被減薪
首先出現既就會係非必要支出大減,甚至歸零

一帶一路 中國開始踩煞車減速
https://money.udn.com/money/story/5641/3230522

再頂唔順就要勒緊肚皮
在國家而言就代表減少貨物入口,減少對外消費
結果就係通漲
開始可能只係溫和上升 (因為仲有存貨撐住)
但係會越黎越嚴重

再下一步係債主臨門
到勒緊肚皮慳返既錢都唔夠還債,出現大量債務違約
國際信用破產,到時債主就會上黎幫你清盤,淋紅油寫大字

[#FF0000]恭喜榮登十一哥!!BTW,支共狗仲有幾錢國際信用???[/#FF0000]
#undefined2018/07/11, 10:46:51 晚上
引用快速引用
Bookmarked
#undefined2018/07/11, 10:49:30 晚上
引用快速引用
新貼留名
#undefined2018/07/11, 10:52:19 晚上
引用快速引用
留名
#undefined2018/07/11, 11:02:10 晚上
引用快速引用
#undefined2018/07/11, 11:05:31 晚上
引用快速引用
lm
#undefined2018/07/11, 11:18:28 晚上
引用快速引用
#undefined2018/07/11, 11:30:09 晚上
引用快速引用
十卜十卜
#undefined2018/07/11, 11:31:15 晚上
引用快速引用
#undefined2018/07/11, 11:33:48 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆