HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
諗唔通做乜咁多人反西車
西車努力拉票左咁多年
今日終於可以做到
但就咁多人笑佢,反佢
大家都見到佢既成長
我希望大家都俾個機會佢
放下成見,給他人一個新機會
下屆請支持61賽
Good4Bad5
2018/07/03, 12:16:22 凌晨
引用快速引用
本貼文共有 46 個回覆
#undefined2018/07/03, 12:17:32 凌晨
引用快速引用
G持清
#undefined2018/07/03, 12:18:18 凌晨
引用快速引用

#undefined2018/07/03, 12:18:26 凌晨
引用快速引用
唔係西車登基之後就執笠咩?
膠登開嚟俾西車選內務長架咋喎,都選到仲開嚟做乜
#undefined2018/07/03, 12:18:37 凌晨
引用快速引用
G持清

謝你
#undefined2018/07/03, 12:18:43 凌晨
引用快速引用
唔係西車登基之後就執笠咩?
膠登開嚟俾西車選內務長架咋喎,都選到仲開嚟做乜

展能六四如果執左我仲點曬卡呀
#undefined2018/07/03, 12:19:48 凌晨
引用快速引用
岩牙
#undefined2018/07/03, 12:20:18 凌晨
引用快速引用
岩牙

#undefined2018/07/03, 12:24:57 凌晨
引用快速引用
岩牙


#undefined2018/07/03, 12:26:35 凌晨
引用快速引用
OKAY next time
#undefined2018/07/03, 12:26:45 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆