HKGalden內務臺
發表文章發起投票
諗唔通做乜咁多人反西車
西車努力拉票左咁多年
今日終於可以做到
但就咁多人笑佢,反佢
大家都見到佢既成長
我希望大家都俾個機會佢
放下成見,給他人一個新機會
下屆請支持61賽
Good4Bad5
2018/07/03, 12:16:22 凌晨
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票