HKGalden動漫臺
發表文章發起投票回覆
日本卡通配音員(=聲優)討論區
等沉
Good1Bad0
2018/06/29, 9:11:11 晚上
引用快速引用
本貼文共有 127 個回覆
拋個話題出嚟:
近年新人入面覺得本渡楓幾正,配唔同類型角色都好啱


https://www.youtube.com/watch?v=BklMi_zNzPw
想摸

講緊把聲啊
#undefined2018/07/10, 12:28:13 中午
引用快速引用
見到血小板之亂,不禁感歎配蘿莉嘅真係人材輩出,先有久野,今又有長縄
#undefined2018/07/10, 12:28:57 中午
引用快速引用
見到血小板之亂,不禁感歎配蘿莉嘅真係人材輩出,先有久野,今又有長縄

#undefined2018/07/10, 6:02:26 晚上
引用快速引用
見到血小板之亂,不禁感歎配蘿莉嘅真係人材輩出,先有久野,今又有長縄


當然,佢之前已經有蘿莉龍,不過咁快又出個血小板

佢喺N年前套咩潘多拉配個配角嗰陣我已經留下深刻印象[/size=1]
#undefined2018/07/10, 6:14:22 晚上
引用快速引用
終於再次領教 田村大魔王 / 阿澄佳奈 嘅功力 ,五體投地

田村唔係好啱再配蘿莉喇
配少女重得但一唱歌就……
#undefined2018/07/11, 12:11:53 凌晨
引用快速引用
見到血小板之亂,不禁感歎配蘿莉嘅真係人材輩出,先有久野,今又有長縄


當然,佢之前已經有蘿莉龍,不過咁快又出個血小板

佢喺N年前套咩潘多拉配個配角嗰陣我已經留下深刻印象[/size=1][/quote]
長縄啲懶音係堅會聽到人鳩痕
#undefined2018/07/11, 11:55:42 中午
引用快速引用
終於再次領教 田村大魔王 / 阿澄佳奈 嘅功力 ,五體投地

田村唔係好啱再配蘿莉喇
配少女重得但一唱歌就……

唱唔返蘿莉音,始終都係一條中女,唔係個個都幾十年都維持到蘿莉歌喉
#undefined2018/07/11, 11:57:59 中午
引用快速引用
終於再次領教 田村大魔王 / 阿澄佳奈 嘅功力 ,五體投地

田村唔係好啱再配蘿莉喇
配少女重得但一唱歌就……

唱唔返蘿莉音,始終都係一條中女,唔係個個都幾十年都維持到蘿莉歌喉

都四十歲啦當然理解
#undefined2018/07/11, 10:44:16 晚上
引用快速引用
https://www.youtube.com/watch?v=KM5wjdYnm3g
啲聲優要開工開到凌晨1點半咁橙
#undefined2018/07/13, 12:18:21 凌晨
引用快速引用
https://www.youtube.com/watch?v=KM5wjdYnm3g
啲聲優要開工開到凌晨1點半咁橙

#undefined2018/07/13, 12:20:29 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第8
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆