HKGalden玩具臺
發表文章發起投票回覆
【問】變色龍難唔難養?
心意意想養隻好懶嘅寵物。

Good0Bad0
2018/06/09, 2:02:50 下午
引用快速引用
本貼文共有 32 個回覆
好似同養資深一樣 , 用舉藥養就得
#undefined2018/06/09, 2:04:39 下午
引用快速引用
好似同養資深一樣 , 用舉藥養就得

#undefined2018/06/09, 2:17:26 下午
引用快速引用
好似同養資深一樣 , 用舉藥養就得


原來甲蟲先係食舉藥 , 變色龍要食昆蟲
#undefined2018/06/09, 2:30:32 下午
引用快速引用
養me
#undefined2018/06/09, 2:30:38 下午
引用快速引用
養me

食屎大
#undefined2018/06/09, 2:32:14 下午
引用快速引用
好似同養資深一樣 , 用舉藥養就得


原來甲蟲先係食舉藥 , 變色龍要食昆蟲

食啫喱,唔係蒟蒻
#undefined2018/06/09, 2:52:29 下午
引用快速引用
懶寵物定懶人寵物
#undefined2018/06/09, 2:52:48 下午
引用快速引用
好似同養資深一樣 , 用舉藥養就得


原來甲蟲先係食舉藥 , 變色龍要食昆蟲

食啫喱,唔係蒟蒻

獨角仙都唔錯,不過好似勁貴
#undefined2018/06/09, 3:31:37 下午
引用快速引用
懶寵物定懶人寵物

懶人配懶寵物
#undefined2018/06/09, 3:32:52 下午
引用快速引用
要有流動水
#undefined2018/06/09, 3:48:06 下午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆