HKGalden站務臺
發表文章發起投票回覆
系統更新 6月21日 22:00
各位好

6月21日 22:00 會進行更新
詳細資料會在6月14公佈
Good20Bad5
2018/05/31, 11:24:40 晚上
引用快速引用
本貼文共有 377 個回覆
撳制先
#undefined2018/06/21, 10:01:01 晚上
引用快速引用
未熄登嘅
#undefined2018/06/21, 10:01:01 晚上
引用快速引用
nimda去咗食女
#undefined2018/06/21, 10:01:28 晚上
引用快速引用
一定係有bug屎
上唔到production
#undefined2018/06/21, 10:01:55 晚上
引用快速引用
#undefined2018/06/21, 10:03:35 晚上
引用快速引用
最後冇事
nimda完全唔記得咗膠登

真係唔記得咗

游艾絲入左去之後nimda就唔見左

#undefined2018/06/21, 10:03:52 晚上
引用快速引用
明年今日
#undefined2018/06/21, 10:04:42 晚上
引用快速引用
都係唔更了
#undefined2018/06/21, 10:04:42 晚上
引用快速引用
admin無講咩時區
#undefined2018/06/21, 10:04:44 晚上
引用快速引用
#undefined2018/06/21, 10:04:59 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第33
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆