HKGalden內務臺
發表文章發起投票回覆
其實仲會唔會有下屆內務腸選舉 ?
明荃實亡
Good0Bad3
2018/05/31, 9:55:51 晚上
引用快速引用
本貼文共有 16 個回覆
過埋今晚膠登都熄機啦
#undefined2018/05/31, 9:56:58 晚上
引用快速引用
有緣再見
#undefined2018/05/31, 11:11:41 晚上
引用快速引用
終身內務腸
#undefined2018/05/31, 11:12:27 晚上
引用快速引用
有緣再見

收到風
#undefined2018/06/03, 1:33:44 凌晨
引用快速引用
有緣再見

收到風

又同ice傾計?
#undefined2018/06/03, 1:35:19 凌晨
引用快速引用
終身內務腸
#undefined2018/06/03, 1:36:48 凌晨
引用快速引用
我哋啲 CDROM 唔知乜係内務腸,十二子腸或浣腸就聽過吓。

係認真,自古以來都唔知膠登有乜内務或外政。
#undefined2018/06/03, 2:43:53 凌晨
引用快速引用
Unstoppable.
#undefined2018/08/24, 9:04:20 晚上
引用快速引用
Unstoppable. Powered by Google App Engine.
#undefined2018/08/25, 12:13:43 凌晨
引用快速引用
Unstoppable. Powered by Google App Engine.
#undefined2018/08/25, 2:25:27 凌晨
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆