HKGalden創意臺
發表文章發起投票回覆
今朝同個北韓妹食早餐...
今朝同個北韓妹食早餐...

是咁的, 我企門口睇餐牌, 北韓妹1個人企我隔離齊齊睇....
Good0Bad4
2018/05/27, 8:47:52 早上
引用快速引用
本貼文共有 34 個回覆
矮矮瘦瘦、黑髮、應該未夠兩歲
#undefined2018/05/27, 8:49:28 早上
引用快速引用
#undefined2018/05/27, 8:54:21 早上
引用快速引用
間嘢唔貴,但北韓妹連樹皮都無得食
#undefined2018/05/27, 8:59:17 早上
引用快速引用
咁我就話等姐姐請你食啦,咁就入咗去...
#undefined2018/05/27, 9:00:05 上午
引用快速引用
搵咗個位坐低之後,佢就問
姐姐,你係南朝鮮人?
#undefined2018/05/27, 9:08:20 上午
引用快速引用
雖然我滿口流利韓文同化個韓妝,都成日被人誤會我係韓國人,但被北韓人認錯真係第一次.....
所以我反應有啲驚訝
#undefined2018/05/27, 9:09:36 上午
引用快速引用
學嘢
#undefined2018/05/27, 9:23:06 上午
引用快速引用
오리
#undefined2018/05/27, 9:26:09 上午
引用快速引用
Chow po
#undefined2018/05/27, 10:23:02 上午
引用快速引用
搵咗個位坐低之後,佢就問
姐姐,你係南朝鮮人?

禮貌黎,主要睇見男人著女裝好尷尬
#undefined2018/05/27, 10:36:57 上午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆