HKGalden創意臺
發表文章發起投票回覆
【有圖】我發覺自己好易沉船

尋日係街見到呢部波子機
入1蚊有5粒珠 開一局要至少入1粒珠
上面 2 4 6 8 10倍 兩倍就最多機會 好似有5個目標 10倍同8倍就得一個
中左佢就會比返咁多粒珠比你
如是者 我玩左一個鍾頭 揈左成20蚊落去 d珠都仲未玩曬
好彩有個靚仔想玩 我比曬d珠佢 唔夠3鋪佢同我輸撚曬
如果唔係我都仲有排玩
Good0Bad2
2018/05/21, 8:44:47 晚上
引用快速引用
本貼文共有 25 個回覆
香港人世界第一
#undefined2018/05/21, 10:39:32 晚上
引用快速引用
3分鐘先玩到局你手腳都幾慢
#undefined2018/05/21, 11:20:18 晚上
引用快速引用
冇見過
#undefined2018/05/21, 11:25:06 晚上
引用快速引用
3分鐘先玩到局你手腳都幾慢

收皮啦 keep住玩keep住贏 贏到手軟咋
#undefined2018/05/22, 10:21:29 上午
引用快速引用
冇見過

係上水街市
#undefined2018/05/22, 10:21:38 上午
引用快速引用
有做柏青哥廢柴既潛質
#undefined2018/05/22, 10:27:33 上午
引用快速引用
有做柏青哥廢柴既潛質

我真名叫開屎
#undefined2018/05/22, 5:10:21 下午
引用快速引用
有做柏青哥廢柴既潛質

我真名叫開屎

最後會贏6億返來
#undefined2018/05/22, 5:10:36 下午
引用快速引用
有做柏青哥廢柴既潛質

我真名叫開屎

最後會贏6億返來

贏咁多珠珠係咪打算塞屎眼
#undefined2018/05/22, 5:34:14 下午
引用快速引用
#undefined2018/06/29, 9:11:02 上午
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆