HKGalden創意臺
發表文章發起投票
【有圖】我發覺自己好易沉船

尋日係街見到呢部波子機
入1蚊有5粒珠 開一局要至少入1粒珠
上面 2 4 6 8 10倍 兩倍就最多機會 好似有5個目標 10倍同8倍就得一個
中左佢就會比返咁多粒珠比你
如是者 我玩左一個鍾頭 揈左成20蚊落去 d珠都仲未玩曬
好彩有個靚仔想玩 我比曬d珠佢 唔夠3鋪佢同我輸撚曬
如果唔係我都仲有排玩
Good0Bad2
2018/05/21, 8:44:47 晚上
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票