HKGalden站務臺
發表文章發起投票回覆
佛U膠登各位留意在5月啦
Good35Bad6
2018/04/13, 8:36:23 晚上
引用快速引用
本貼文共有 246 個回覆
仲有幾日就5 月


冇人想知
#undefined2018/04/27, 7:55:18 晚上
引用快速引用
電腦大爆炸
#undefined2018/04/28, 12:24:17 凌晨
引用快速引用
五月了
#undefined2018/04/30, 8:09:01 晚上
引用快速引用
準時執柒
#undefined2018/04/30, 8:11:40 晚上
引用快速引用
五月了
#undefined2018/04/30, 8:13:20 晚上
引用快速引用
#undefined2018/04/30, 8:15:12 晚上
引用快速引用
五月天
#undefined2018/04/30, 8:16:29 晚上
引用快速引用
#undefined2018/04/30, 11:23:05 晚上
引用快速引用
俾啲耐性
#undefined2018/04/30, 11:25:35 晚上
引用快速引用
真係講你都唔信

琴晚我一直咁禁f5
禁呀禁係咁禁都唔出野
禁下禁下原來爛鳩左
我原本諗住即時落街買
但係電腦店又close晒
7-11又得返0.03
係呢個時候
我拆開聖誕老人送既禮物
我一睇
屌你正呀喂
原來係keyboard
仲要係有2個f5制
點撚知我禁撚到佛誕都仲未有野出
#undefined2018/04/30, 11:31:14 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第10
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆