HKGalden站務臺
發表文章發起投票回覆
佛U膠登各位留意在5月啦
Good35Bad6
2018/04/13, 8:36:23 晚上
引用快速引用
本貼文共有 246 個回覆
真係講你都唔信

琴晚我一直咁禁f5
禁呀禁係咁禁都唔出野
禁下禁下原來爛鳩左
我原本諗住即時落街買
但係電腦店又close晒
7-11又得返0.03
係呢個時候
我拆開聖誕老人送既禮物
我一睇
屌你正呀喂
原來係keyboard
仲要係有2個f5制
點撚知我禁撚到佛誕都仲未有野出
#undefined2018/05/22, 12:11:14 凌晨
引用快速引用
見到佛光普照佛法無邊未?
#undefined2018/05/22, 12:13:12 凌晨
引用快速引用
等到佛誕
都仲未Re唔識串
#undefined2018/05/22, 12:13:48 凌晨
引用快速引用
上帝屌咗女先定膠登re唔識串先
#undefined2018/05/22, 1:12:35 凌晨
引用快速引用
上帝屌咗女先定膠登re唔識串先

抽水機
#undefined2018/05/22, 1:14:14 凌晨
引用快速引用
#undefined2018/05/22, 9:26:24 上午
引用快速引用
#undefined2018/05/22, 12:05:24 中午
引用快速引用
啱啱又冧ser幾分鐘
re唔識串完?
#undefined2018/05/22, 2:25:36 下午
引用快速引用
請問大家收得皮味?
https://hkgalden.com/view/473525
#undefined2018/05/22, 2:59:46 下午
引用快速引用
唔係話唔鐘意膠登,但我開始上連登了
http://hkgalden.com/view/473606
#undefined2018/05/22, 11:37:25 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第17
上一頁下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆