HKGalden感情臺
發表文章發起投票
老母俾大陸佬呃緊鑊大嘅

點解人可以咁蠢?
Good1Bad2
2018/03/16, 4:48:19 凌晨
本貼文共有 1 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
#12019/03/13, 1:06:05 凌晨
引用快速引用
發表文章發起投票